Skatt - All information om Skatt
Skatt - Statlig Skatt

statlig skatt

Statlig skatt i Sverige betalas på inkomster över ett viss belopp. För år 2013 betalas endast statlig skatt på beloppet över 413.200 kr och då är den statliga skatten 20% som läggs ovanpå den kommunala skatten.

För de som år 2013 tjänar mer än 591.600 kr efter grundavdraget tillkommer dessutom en statlig värnskatt på 5%.

Pensionärer har egentligt något högre gränser innan de behöver betala statlig skatt eller värnskatt för grudinkomsten efgtersom de har högre grundavdrag. Detta upplever många låntagare som konstigt att rika penisionärer betalar mindre skatt än motsvarande arbetande personer.

Statliga skatter i Sverige

De flesta skatter i samhället är statliga skatter. De vanligaste områdena som staten tar in skatt på är:Minska och sänka Statlig Skatt

Eftersom reglerna för inkomststatt och skattaavdrag ändras hela tiden kan det ibland var fördel att ta hjälp av extern expertis. Både revisorer och bokföringsbyråer kan vara behjälpligt för att se över inkomster, intäkter och skatter.