Skatt - All information om Skatt
Skatt - Punktskatter

Punktskatter

På denna webbplats som håller på att utformas kommer det samlas fakta om punktskatt den närmaste tiden.

Information om punktskatter

Punktskatt är en extra indirekt skatt på visa typer av varor. Punktskatter finns av fler olika anledningar.

 • Öka statens inkomster
 • Styra eller minska konsumtionen av vissa varor, jämför t.ex. skatt på bensin och biogas
 • Delfinansiera viss samhällsnyttig verksamhet, t.ex. dagis


Typer av punktskatter

Det finns många olika punktskatter:

Typer av punktskatter
 • Alkoholskatt
 • Avfallsskatt
 • Bekämpningsmedelsskatt
 • Energiskatt
 • Fordonsskatt
 • Gödselmedelsskatt
 • Koldioxidskatt
 • Kärnkraftsskatt
 • Lotteriskatt
 • Naturgrusskatt
 • Reklamskatt
 • Skatt på trafikförsäkringspremie
 • Skatt på vinstsparande
 • Spelskatt
 • Svavelskatt
 • Särskild premieskatt för grupplivförsäkring
 • Tobaksskatt