Skatt - All information om Skatt
Skatt - Proportionell Skatt

Proportionell Skatt

Proportionell skatt innebär att ett lika stort procentuell andel beskattas oavsett inkomstnivå. Detta betyder ett konstant procentuttag i skatt vilket medför att den som tjänar mer betalar mer i skatt men lika många procent.

De flesta skatterna i Sverige är propertionella, mer än 97% av skatteuttaget är propoertionellt med momsen inräknad.

Vad är en proportionell skatt?

En proportionell skatt är en skatt som i procent är lika oavsett hur stor inkomst eller beskattningsbart underlag som föreligger. Kommunalskatten är en proportionell skatt och även skatten på inkomst av kapital är proportionell.