Skatt - All information om Skatt
Skatt - Progressiv Skatt

Progressiv Skatt

Progressiv skatt betyder att den procentuella skattesatsen ökar med ökande beskattningsbar inkomst. Detta betyder inta bara att den som tjänar mer betalar mer i skatt som sker vid proportionell skatt. Det innebär att den som tjänar mer betalar mycket mer i skatt om skatten är progressiv.

I Sverige är endast 2.6% av den totala skatten progressiv och denna skatt tillämpas på löneskatten då kommunalskatt (30-34%) ligger som en bas och statlig skatt (20%) betalas av de som tjänar över den rådande brytpunkten. Till detta kan det även tillkomma en värnskatt (5%) för de som tjärnar riktigt mycket. Detta innebär att den progressiva skatten är en trappstegsskatt där skattesatserna ökar i distinkta steg.

En progressiva skatt som fanns tidigare i Sverige var både konstigt utforman med marginaleffekter på över 100% (102% för Astrid Lindgren) men också svårförståelig. En progressiv skatt uppmunstar också till skatteplanering och omfördelning av inkomsterna till vänner och släktingar som tjänar mindre.Vad är en progressiv skatt?

En progressiv skatt är en skatt vars procentandel ökar ju större inkomst eller beskattningsbart underlag som en person har. Den statliga skatten är en progressiv skatt eftersom den tillkommer efter en viss inkomstgräns.