Skatt - All information om Skatt
Skatt - Kyrkoavgift och Kyrkoskatt

Kyrkoavgift och Kyrkoskatt

Kyrkoavgiften infördes år 2000 då kyrkan och staten separerades helt. Tidigare kallades kyrkoavgiften för kyrkoskatt.

Kyrkoavgift och Svenska kyrkan

Kyrkoavgiften eller kyrkoskatten är en religiös skatt och betalas endast de som tillhör i Svenska Kyrkan. Kyrkoavgiften är den huvudsakliga intäkten till Svenska Kyrkan och används för gudtjänster, personalkostnader fastighetsförvaltning ,

Kyrkoavgiftens storlek

Kyrkoavgiften baseras proportionellt till den taxerade inkomsten. Kyrkoavgiftens storlek varierar i över landet och bestäms av kyrkofullmäktige för församlingen och stiftsfullmäktige för stiftet. Den genomsnittliga kyrkoavgiften är för 2011 0,99 procent av den i kommunen skattepliktiga inkomsten.Begravningsavgiften

Begravningsavgiften som 2011 i genomsnitt för landet var 0,24 procent av den beskattningsbara inkomsten är i motsats till kyrkoavgiften obligatorisk för alla som är folkbokförda i Sverige och betalar inkomstskatt, oavsett religös tillhörighet.