Skatt - All information om Skatt
Skatt - Bolagsskatt

Bolagsskatt

Bolagsskatt är den skatt aktiebolag betalar på den vinst bolaget gjort efter avdrag. Bolagsskatten har länge varit 28% i Sverige och den svenska bolagsskatten har varit låg internationellt sett. Internationella bolagsskatter har sänkts succesivt under åren och kommit under den svenska bolagsskatten. År 2009 sänktes den svenska bolagsskatten något till 26,3 procent för att återigen sänkas 2013 till 22% av vinsten i ett företag.

Information om bolagsskatt

Bolagsskatt är en skatt som aktiebolag, ekonomiska eller ideella föreningar samt stiftelser betalar som andel av årets vinst. För handelsbolag och enskilda firmor gäller andra skattesatser och dessa bolag berörs inte av bolagsskatten.Varför finns det bolagsskatt

Bolagsskatt finns till främst av orsaken.

  • Öka statens inkomster