Skatt - All information om Skatt
Skatt - Allmän Pensionsavgift

Allmän Pensionsavgift

Information om Allmän Pensionsavgift

Den allmänna pensionsavgiften en avgift som syftar till att delbetala det allmänna pensionssystemet. För alla löntagare är den allmänna pensionsavgiften 7 procent av inkomsten upp till 7.5 prisbasbelopp.

Även arbetsgivare är med och finansierar det allmänna pensionssystemet genom ålderspensionsavgiften som ingår i arbetsgivaravgiften.

De som betalt allmän pensionsavgift får automatiskt en skattereduktion med 100 % av beloppet.

Läs mer om den allmänna pensionsavgiften

Det finns mycket att läsa gällande pension och den allmänna pensionsavgiften. Nedan hittar du en hel del intressant om allmän pensionsavgift: