Skatt - All information om Skatt
Skatt

Skatt

På www.skatt.eu kommer det finnas alla information om all skatt som finns och alla skatter.

Direkt och indirekt Skatt

Skatt är beslutat i lagen och är en skyldighet att betala till staten, kommunen, landsting eller annan samhällsfunktion. Syftet med skatten är att finansiera offentlig sektor och i Sverige används även skatten till viss del att jämna ut inkomstskillnader. Det finns två typer av skatt, direkt skatt och indirekt skatt.

  • Direkt skatt är en skatt som utgår utifrån taxerad inkomst från t.ex. tjänst, förmögenhet utdelning eller realisationsvinst.
  • Indirekt skatt är en typ av punktskatt som tas ut på varor och tjänster som t.ex. moms eller bensinskatt.

Skatter och avgifter

Skatten
  • Skatt betalas av alla juridiska eller fysiska personer oavsett om de använder samhällsfunktionen eller ej och har ingen direkt koppling till nytta eller motprestation.
  • Avgift betalas av den som nyttjar tjänsten eller varan och en motprestation är kopplad till den så som besöksavgift i sjukvården eller dagisavgift.

I vissa fall är inte tydligheten mellan en skatt och en avgift helt tydlig som t.ex. trängselskatten, arbetsgivaravgiften eller den kommunala fastighetsavgiften.
Varför betalar man Skatt?

Skatter

Skatten är ett sätt att få ett effektivt och välmående civiliserat samhälle hur många aspekter. Tack vare skatten så får alla medborgare möjlighet att utbilda sig vilket gör att människorna kan utbilda sig till det de är intresserade av och lämpliga till. På så sätt hjälper skatten, som går till skola och utbildning, samhället att utnyttja medborgarna på det bästa sättet för enskilda och för samhället.

Skatten ersätter också dyra privata försäkringar som skulle drivits i vinstsyfte genom att ge alla tillgång till sjukvård, hälsovård och friskvård i form av motionsanläggningar.

Skatten har också mer tydilgt uttalade syften så som att:

  • Öka statens inkomster
  • Styra eller minska konsumtionen av vissa varor, jämför t.ex. skatt på bensin och biogas
  • Delfinansiera viss samhällsnyttig verksamhet, t.ex. dagis