Skatt - All information om Skatt
Skatt - MOMS - Mervärdessskatt

MOMS

Inom kort kommer den sida byggas ut med mer fakta om Mervärdessskatt skatt.

Information om progresiv skatt

Progresiv skatt är en del av inkomstskatten och tas ut av kommun eller landsting. Den kommunala inkomstskatten är en proportionell skatt som inter betalas av juridiska utan enbart av fysiska personer.

Mervärdessskatten består av två delar:
  • Skatt till kommunen som används till främst barnomsorg, skola och åldringsvård.
  • Skatt till landstinget används till klart största delen för sjukvård.
  • Kyrkoskatten ingår inte längre i Mervärdessskatten utan separerade år 2000 till en kyrkoavgift för de som är anslutna till Svenska kyrkan.

Mervärdessskatten är inte lika i hela landet utan kommunerna och landstingen har sjäv rätt att välja skattens storlek. År 2011 var den genomsnittliga Mervärdessskatten 31.55% vilket innebär 31.55 kr per intjänad 100-lapp. Mer om kommuner och landstingsskattesatser finns på Mervärdessskatt och skattesatserMinska och sänka Mervärdessskatten

Mervärdessskatt

Eftersom reglerna för inkomststatt och skattaavdrag ändras hela tiden kan det ibland var fördel att ta hjälp av extern expertis. Både revisorer och bokföringsbyråer kan vara behjälpligt för att se över inkomster, intäkter och skatter.