Skatt - All information om Skatt
Skatt - Förmögenhetsskatt

Förmögenhetsskatt

Förmögenhetsskatt är en skatt som baseras på den totala förmågen heten en persone eller ett hushåll har.

Information om Förmögenhetsskatter

Förmögenhetsskatter är en extra direkt skatt som ska fördela pengar från de mer välbärgade till samhället i stort.

  • Öka statens inkomster
  • Styra eller minska konsumtionen av vissa varor, jämför t.ex. skatt på bensin och biogas
  • Delfinansiera viss samhällsnyttig verksamhet, t.ex. dagis


Typer av förmögenhetsskatt

Det finns många olika förmögenhetsskatt:

  • -